Jeg yder individuel supervision og supervision til grupper.

Når du har med andre mennesker at gøre, er du selv det vigtigste redskab. De terapeuter, som opnår bedste resultater er de, som bevarer en åbenhed og nysgerrighed overfor klienten og processen. Samtidig er det nødvendigt, at du bevarer din integritet og dine grænser, så du ikke bliver drænet i dit arbejde. Det er vigtigt, at du selv er i bevægelse både fagligt og personligt.

Supervision er en støttende og styret proces, hvor vi sammen arbejder med at få skabt overblik over dine måder at forstå og handle som terapeut.

Supervision er en faglig og personlig udviklingsmetode, der vedrører arbejdslivet. Det kan handle om samarbejdsvanskeligheder, konflikthåndtering, relation til klienter, overbelastning eller stress.

Ved hjælp af supervision bliver det muligt for dig at finde andre vinkler, nye handlemuligheder og ny viden og på den måde få ny energi som menneske og som terapeut.

Supervision skaber refleksion over egen praksis og åbner for nye måder at arbejde på med dine klienter.

Supervisionen tager udgangspunkt i dine og dine kollegaers arbejdsrelaterede situationer og finder sted i en anerkendende atmosfære.