Et choktraume kan opstå som følge af en oplevelse af overhængende fare eller trussel, såsom fald, alvorlig sygdom, operation, trafikulykke, fysisk eller verbal vold, krigsoplevelse og naturkatastrofer.

SE terapi (Somatic Experiencing) er en kropsorienteret terapi, som inddrager hele kroppens fysiologi og reaktioner på chok og traumer – ikke kun vores tanker og følelser.

Dette er vigtigt, fordi traumer er lagret dybt i kroppen og i hjernens urgamle systemer.

SE terapi prioriterer og tager udgangspunkt i kroppens følte fornemmelser-hvordan noget mærkes, fornemmes og sanses.

Kroppen besidder en enorm indsigt og med SE terapi for du hjælp til at lytte til kroppen, respektere den og forstå kroppens sprog.

Det genvinder kroppens egen evne til naturlig selvregulering og medfører øget velvære og balance.

Se mere om SE på SE Foreningen (somaticexperiencing.dk)