I individuel terapi er det dig og din proces, der er i fokus. Vi skaber sammen et trygt rum, hvor du kan udfolde dig, og hvor der er plads til det, som er vigtigt for dig.

Individuel terapi er et forløb over kortere eller længere tid – alt efter hvilke problemstillinger du vil arbejde med.

Med udgangspunkt i samtale, og med fokus på kroppens impulser og signaler, påbegyndes en proces, hvor selverkendelse, bearbejdelse, forløsning og bevidste valg kan føre til den forandring, der betyder, at du kan leve dit liv mere som det menneske du er.

Terapien foregår i en tryg og nærende kontakt, hvor der indgår samtale, kropterapi og kreative processer.

Individuel terapi kan hjælpe dig med livets store og små udfordringer så som:

  • Traumatiske oplevelser som sorg, krise og chok
  • Udviklingstraumer
  • Stress og udbrændthed
  • Depression og angst
  • Mindreværdsfølelse
  • Følelse af meningsløshed og ensomhed
  • Problemer med dine relationer fx på arbejde, i venskaber eller i parforhold
  • Ønske om at genfinde dine ressourcer
  • Ønske om at genfinde livsenergien
Terapirum