Lær at lytte til din krop. Den ved det hele allerede.

Kroppen oplagrer de følelser, vi igennem årene har undertrykt. De følelser, vi ikke har udtrykt, fordi de ofte er ubevidste, kan give spændinger i kroppen, psykosomatiske sygdomme, angst og depression.

Vi kan også have oplevet voldsomme eller traumatiske begivenheder. Uanset, om disse oplevelser ligger tidligt eller senere i livet, påvirker de nervesystemet. Selvom vi måske for længst har glemt oplevelserne, vil kroppen fortsat være påvirket af disse. Disse negative påvirkninger er der mulighed for at opløse ved forskellige kroppsykoterapeutiske metoder, fx:

  • Bioenergetiske øvelser
  • Groundingøvelser
  • Arbejde med åndedræt
  • Vibration og bevægelighed
  • Tryk og berøring
  • Kropsansning

Derigennem forøges livsenergien.

Når du kommer i terapi, vil du opleve, at jeg spørger ind til, hvad du mærker i din krop, når du fortæller om noget som er vigtigt i dit liv. Det kan være, at du mærker en knugende fornemmelse i din mave eller, at dine muskler bliver spændte. Vi vil så sammen forfølge, hvad din krop fortæller.

Det kan være en vrede eller en sorg, som skal forløses.

Jeg arbejder nænsomt, nærværende og med respekt for dig og dine grænser.